پرداخت به سایت

توجه : این قسمت برای شارژ کیف پول نیست و صرفاً جهت واریز پول به حساب آقای حسین سلیمانی می باشد.
توجه : قیمت را حتماً به تومان وارد نمائید.

  • در این قسمت می توانید توضیح دهید که پرداخت شما بابت چیست !